KTV КАРАОКЕ

 KTV КАРАОКЕ
Үйлчилгээ
 Халуун хоол, хүйтэн зууш, Караоке
Хаяг  Канба зочид буудлаас урд зүг 100м