"ТИАН ЛИ ШАНМАО ЧӨН" ХУДАЛДААНЫ ТӨВ

 "ТИАН ЛИ ШАНМАО ЧӨН" ХУДАЛДААНЫ ТӨВ
 Танилцуулга  Эрээн хотод байх "Тиан Ли Шанмао Чөн” компани нь Тиан Ли үл хөдлөх хөрөнгийн ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулагдсан. Эрээн хотын томоохон худалдааны төв ба Монголчуудад тусгайлан зориулсан их дэлгүүр бөгөөд Эрээн хотын томоохон обьект болно. Обьектын барилгын талбай 34000м2.
 Давхарын мэдээлэл

Нэг давхар: ӨДөр тутмын хэрэгцээний бараа

Хоёр давхар: Хувцас, гутал, малгай

Гурван давхар: Гутал, баглаа боодол

Дөрвөн давхар: Нэхмэл бүтээгдэхүүн, ихэвчлэн Ордосоос ирсэн цуврал бүтээгдэхүүнүүд

Таван давхар: Арьс ширэн бүтээгдэхүүн ихэвчлэн Woodpecker, Kaizan, De Yi Yang зэрэг брэндүүд

 Хаяг

Эрээн хотын Бэйжиа арын гудамжны 0540 тоот

Утас: 0479-2223999, 13947929707

"ТИАН ЛИ ШАНМАО ЧӨН" ХУДАЛДААНЫ ТӨВ"ТИАН ЛИ ШАНМАО ЧӨН" ХУДАЛДААНЫ ТӨВ"ТИАН ЛИ ШАНМАО ЧӨН" ХУДАЛДААНЫ ТӨВ"ТИАН ЛИ ШАНМАО ЧӨН" ХУДАЛДААНЫ ТӨВ