АЯЛАЛЫН ТОЙРОГ - БНХАУ, ХАНГЗОУ ХОТ /ЭРТНИЙ СҮН УЛСЫН НИЙСЛЭЛ/

АЯЛАЛЫН ТОЙРОГ - БНХАУ, ХАНГЗОУ ХОТ /ЭРТНИЙ СҮН УЛСЫН НИЙСЛЭЛ/