Жалайд хошууны тал нутгийн экологийн “Бэн” тахианы өндөг, үржүүлгийн XXК

Ногоон үржүүлгийн суурь газар нь Бадрах тосгоны Ү\аангэрэл гадаа. Шэнь уулын хормой, үзэсгэлэнт сайхан Чар нолын хойд эрэгт оршино. ''lржүүлпшн газрын эргэн тойронд 10000 га бэлчээр газартай бөгөөд түүгээр Цуур гол баруунаас зүүн урсана. "Экологийн ногоон үржил”-ийг хөгжлийн үлгэр бо.\гон экологийн цэвэр амьтан ургамлыг хүнс тэжээл болгон ашиглан үржуүлгийн хэсэг болгож өндөг үйлдвэрлэх хэсгийг хоргүйжүүлж, хүнсний бүтээгдэхүүний цэвэр, аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна.

 

 

Тахианы фермийн нийт талбай нь 40000м2, ойролцоогоор 2000м2 талбай бүхий тахианы байр хоёрыг барьж ашиглалтад оруулсан. Үүнд: өндөг дарах, боловсруулах байр, 80м2 та.\бай бүхий оффис, 60м2 талбай бүхий агуулах, 300 м2 талбай бүхий хунс тэжээлийн байр, 30м2 талбай бүхий урьдчилан сэргийлэх ба халдваргүйжүулэх байр. олон төрлийн нэмэлт тэжээл үйлдвэрлэх машин ба усаар халдваргүйжүүлэх зэрэг нэмэлт тоног төхөөрөмжийг худалдан авч суурьлуулснаар гарсан өндөг нь цайр, кальци. иод зэрэг микроэлементүүдээр баялаг болсон. Өндөгний шар уураг нь улбар шар, амтлаг. холестерин багатай, бүх төрлийн шим тэжээлийг агуулсан, Жалайд хошууны байгаль орчинд ээлтэй, автомат ажиллагаатай, томоохон үржүүлгийн үйлдвэр юм.

 

 

Хаяг: БНХАУ, ӨМӨЗО, Жалайд хошуу, Бадрах тосгоны Улаангэрэ.х гаиаа

e_mail: 158314792@qq.com Харилцах утас: 86-18504824888