Жалайд хошууны Синьхэ худалдаа ХХК

Жалайд хошууны Синьхэ худалдаа ХХККомпани нь нэгдэл холбоог хамтын ажиллаааны механизм болгож "компани+газар+фермер”-ийг хөгжлийн стратеги болгон энэ газрын ногоон бутээгдэхүүнийг дэмжин хөгжүүлж, одоогоор олонд хэдийн танигдсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хэдэн арван компанитай хамтран ажиллаж байна.
 
 
Манай компани нь үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөний дагуу суурь газрын үйлдвэрлэлийн хөгжилд суурилан фермерүүдийг үйлдвэрлэлийн ажиллах хүчний баталгаа болгож, цаг хугацаа, газар орон, хүн хүчний хувьд таатай нөхцөл бүрдсэнтэй уялдуулан компанийнхаа чадамжийг нэмэгдүүлж өөрийн үнэ цэнийг дээшлүүлэхийн зэрэгцээ нийгэм, эдийн засгийн үр ашгийг хүртэж, олон талаар хөгжүүлдэг.
 
 
Бид олон хэрэглэгчидээ эрүүл, баталгаатай бүтээгдэхүүнээр хангахдаа "Хөдөө аж ахуйн хөгжил эрүүл амьдралд хөтөлнө” гэх уриаг үргэлж мөрдлөг болгон ажиллаж ирсэн.
 
 
Хаяг: БНХАУ, ӨМӨЗО, Хянган. аймаг, Жалайд хошуу, Индэр тосгон, Гуанмин зам
E_mail: xlwcw@163.com Харилцах утасны дугаар: 86-6606555