Жалайд хошууны Син И хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж ХХК

Жалайд хошууны Син И хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж ХХК нь Өвөр Монголын Хянган аймгийн Жалайд хошууны Индэр тосшны мэргэжлийн үйлдвэрлэл, засвар, тоног төхөөрөмжннн үйлдвэр юм.
 
Компаний эзэмшиж буй талбайн хэмжээ нь 10000 M2, Гол үйлдвэрийн байрын талбайн хэмжээ нь 3000 м2 юм. Механик боловсруулалтын тоног техөөремж  40 ширхэг бий. 10 гаруй жилийн хугацаанд эдүгээ үйлдвэрлэл, машин, хийц, засвар гэсэн нэгэн цогц орчин үеийн үйлдвэрлэлийн аж ахуи нэгж болон хөгжиж, компани нь шинжлэх ухаан технологиин үр ашигтай замаар тууштай явж, зах зээлээ тэлэх, бүтээгдэхүүнээ шинэчлэн үргэлж өөрөө өөрийгөө давж хэрэгцээ шаардлагаа хангаж ирсэн.
 
Аж ахуйн нэгж нь багаас том, доройгоос хүчирхэг болж, үйл ажиллагаанъ; цар хүрээгээ нь жил ирэх тутам аажмаар өргөжүүлэн. ашиг орлогоо улам нэмэгдүүлэн Хянган аймгийн нутаг дахь хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлийн тэргүүлэх аж ахуй нэгж болсон юм.
 
 
Хаяг: БНХАУ, ӨМӨЗО, Хянган аймаг, Жалайд хошуу.
Индэр тосгон, Цуур зам E_mail: nmxynf@163.com Харилцах утасны дугаар: 86-0482-6011999