Юй Юань Тань цэцэрлэгт сакура дэлгэрчээ

Юй Юань Тань цэцэрлэгт сакура дэлгэрчээ
Ойрын өдрүүдэд Бээжин хотноо урин хавар ирж, дулаарчээ. Юй Юань Тань цэцэрлэгийн 20 гаруй төрлийн 2000 гаруй сакура модны цэцэгс мөчөөрхөн дэлгэрч байна.
 
Юй Юань Тань цэцэрлэгт сакура дэлгэрчээЮй Юань Тань цэцэрлэгт сакура дэлгэрчээЮй Юань Тань цэцэрлэгт сакура дэлгэрчээЮй Юань Тань цэцэрлэгт сакура дэлгэрчээЮй Юань Тань цэцэрлэгт сакура дэлгэрчээЮй Юань Тань цэцэрлэгт сакура дэлгэрчээЮй Юань Тань цэцэрлэгт сакура дэлгэрчээЮй Юань Тань цэцэрлэгт сакура дэлгэрчээ

Previous Next
Top