Түвд уран бичлэгээр хонин жилийг бэлэгдэв

Түвд уран бичлэгээр хонин жилийг бэлэгдэв

"Хонь" гэсэн үгийг уран бичлэгээр бичсэн 5 дахь хүн нь Түвдийн уран бичээч Сангадорж юм. Хятад үсгийн уран бичлэгт гар болон мөрийн хөдлөлийг онцолдог бол Түвд үндэстний уран бичлэгт хурууны үйлдлийг онцолдог байна. Түвд уран бичлэгийг бичихэд тусгай хэрэгсэл шаардлагатай байдаг ба үүнийг уран бичээч хүн өөрөө хийдэг байна.

 

Сангадорж 1972 онд Хөхнуур мужийн Гөүлүгийн Түвд үндэстний өөрөө засах жөүд төржээ. Тэрээр багаасаа Түвдийн уламжлалт уран бичлэгт суралцаж одоо нэртэй Түвдийн уран бичээч болжээ.

Түвд уран бичлэгээр хонин жилийг бэлэгдэв

Түвд уран бичлэгээр хонин жилийг бэлэгдэв

Түвд уран бичлэгээр хонин жилийг бэлэгдэв

Түвд уран бичлэгээр хонин жилийг бэлэгдэв

Түвд уран бичлэгээр хонин жилийг бэлэгдэв

Түвд уран бичлэгээр хонин жилийг бэлэгдэв

Түвд уран бичлэгээр хонин жилийг бэлэгдэв

Түвд уран бичлэгээр хонин жилийг бэлэгдэв