Тутаргаар зүйл бүрийн гоё хоол хийж байна

Хүмүүсийн өдөр бүр идэж байгаа бөгөөд яаж идсэн ч хаширдаггүй нэг зүйлийн идээн нь тутарга юм. Өнөө Бээжин хотод тутаргын төрөл зүйл маш олон байгаа бөгөөд хийх арга нь ч жигнэх, чанах, хуурах, агшаах зэрэг янз яанзын байдаг.

     Танилцуулсаныг үзвэл, дэлхийд тутаргын төрөл 40 мянга гаруй байгаа бөгөөд түүний зохилох тоог нь Азийд тариж ургуулсан юм. Манай оронд тутаргыг анх тарисанаас өнөө хүртэл 10 мянга гаруй жилийн түүхтэй болжээ.