МУ-дахь Өвөр Монголчуудын гэр бүлийн өдөрлөг болов

МУ-дахь Өвөр Монголчуудын гэр бүлийн өдөрлөг болов 
МУ-д ажиллаж амьдарч байгаа Өвөр Монголчууд 6-р сарын 7-ны өдөр Туул голын хөвөөнд байгаа "Чингис хааны аяны бууц" амралтанд гэр бүлийн өдөрлөг зохион байгуулав. Энэ арга хэмжээг МУ-дахь Өвөр Монголын бизнесийн холбоо зохион байгуулсан юм. Одоо МУ-д Өвөр Монголын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж 400 орчим байгаа юм.
МУ-дахь Өвөр Монголчуудын гэр бүлийн өдөрлөг болов
МУ-дахь Өвөр Монголчуудын гэр бүлийн өдөрлөг болов
МУ-дахь Өвөр Монголчуудын гэр бүлийн өдөрлөг болов
МУ-дахь Өвөр Монголчуудын гэр бүлийн өдөрлөг болов
МУ-дахь Өвөр Монголчуудын гэр бүлийн өдөрлөг болов
МУ-дахь Өвөр Монголчуудын гэр бүлийн өдөрлөг болов
МУ-дахь Өвөр Монголчуудын гэр бүлийн өдөрлөг болов
МУ-дахь Өвөр Монголчуудын гэр бүлийн өдөрлөг болов
МУ-дахь Өвөр Монголчуудын гэр бүлийн өдөрлөг болов
МУ-дахь Өвөр Монголчуудын гэр бүлийн өдөрлөг болов
МУ-дахь Өвөр Монголчуудын гэр бүлийн өдөрлөг болов
МУ-дахь Өвөр Монголчуудын гэр бүлийн өдөрлөг болов
МУ-дахь Өвөр Монголчуудын гэр бүлийн өдөрлөг болов

Previous Next
Top