БНХАУ.ӨМӨЗО. Хянган аймаг. Улаанхот. 2016.05.16-17 ны өдрүүд

 БНХАУ.ӨМӨЗО. Хянган аймаг. Улаанхот. 2016.05.16-17 ны өдрүүд
БНХАУ.ӨМӨЗО. Хянган аймаг. Улаанхот. 2016.05.16-17 ны өдрүүд
БНХАУ.ӨМӨЗО. Хянган аймаг. Улаанхот. 2016.05.16-17 ны өдрүүд
БНХАУ.ӨМӨЗО. Хянган аймаг. Улаанхот. 2016.05.16-17 ны өдрүүд

БНХАУ.ӨМӨЗО. Хянган аймаг. Улаанхот. 2016.05.16-17 ны өдрүүд.

3 улсын мэргэжлийн сургуулиудын хамтын ажиллагааны хүрээнд.Хянган хонины үүлдэр баталгаажуулах олон улсын хуралд оролцоод ирлээ. Уг хуралд Монгол, Орос, Хятад болон Австрали улсын төлөөлөгчид оролцов. Тэд нутгийн монгол омгийн хонийг Австралийн цагаан хоньтой эрлийзжүүлэн шинэ үүлдэрийн Хянган хонийг гаргаж авчээ.Тэд мал аж ахуйн салбарт дэвшилтэт технлоги хэрэглэж бүс нутгийнхаа түвшинд эдийн засагт жин дарахуйц үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь харагдаж байлаа.Манай улс хонины аж ахуйн салбарт өөрчлөлт хийж экспортод зориулсан хонины шинэ үүлдэрийг бий болгох нь зүйтэй санагдав. Энэ чиглэлээр 3 улсын уламжлалт харилцаат сургуулиуд төдийгүй ХААИС-ийн МАА-н хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачидтай хамтран ажиллаж малын үржлийн техникчийн ангийг нээх нь зүйтэй гэж үзлээ.