БЭЙДӨҮШИНЬ БИЗНЕСИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ЗОЧИД БУУДАЛ

 БЭЙДӨҮШИНЬ БИЗНЕСИЙН ЗОРИУЛАЛТЫН ЗОЧИД БУУДАЛ
 Танилцуулга

     Эрээн хотын Бэйдөүшинь бизнесийн зориулалтын зочид буудал нь буудал, цэнгээн, хөлийн массаж зэрэг үйлчилгээтэйбизнесийн зориулалттай зочид буудал болно. Зочид буудалд одоогоор зочдын өрөөний хэлтэс, аялал жуулчлалын хэлтэс, жуулчлалын урлагийн талбай, хөлийн массаж хийх газартай бөгөөд нэн олон чадавхит томоохон хэмжээний гадаадад зориулсан бизнесийн зочид буудал болох юм. Зочид буудалд ганц хүний өрөө, стандарт тансаг өрөө, тансаг дотор тасалгаатай, зочид буудлын эдлэл хэрэгсэл давуу, өндөр стандарт, эрхэмсэг, оршин суухад тав тухтай орчинтой, чадавх нь бүрэн тоног төхөөрөмж, хангалттай үйлчилгээгээр зочдод хамгаас таалагдах болно. Үүнээс гадна бас бизнесийн зориулалтын олон чадавх хурлын өрөөнд нэг удаа 120 хүнийг багтаадаг бөгөөд хурал чуулган, сургаж бэлтгэх болон томоохон арга хэмжээ зохиох таатай очин болох юм, зочид буудлын өглөөний цай үнэгүй үйлчилнэ.
   Зочид буудлын 1, 2-р давхар нь томоохон аяллын урлагийн талбай, хүүхдүүдийн оюуныг нээх, насанд хүрэгсдийн цэнгэлдэх таатай орчин юм. 4,5-р давхар нь Имэншиньгэ хөлийн массаж хийх газар байж, хятад эмнэлгийн онол, хятадын уламжлалт амьдрал тэтгэх, хөлийн массаж, эрүүлийг хамгаалах массажийг уялдуулсан шинжлэх ухааны орчин үеийн холбоолсон байгууламж болох юм.

 Зэрэглэл  
 Хаяг

Эрээн хотын хамгийн хөл хөдөлгөөн ихтэй худалдааны гудамжтай залгалдаж, зам харилцаа дөхөм, газар зүйн байршил давуу байдаг.

Ерөнхий жижүүр: 0479-7529222
Өрөө захиалах утас: 0479-7523331