Бээжин хотын их дээд сургуулиудын WEB хаяг

 Бээжин хотын их дээд сургуулиудын WEB хаяг

Бээжин хотын их дээд сургуулиудын WEB хаяг

 1. Чин Хуа Их сургууль http://www.tsinghua.edu.cn
 2. Бээжингийн их сургууль http://www.pku.edu.cn
 3. Бээжин Нисэхийн их сургууль//http://www.buaa.edu.cn
 4. Хятад улсын Ардын их сургууль / http://www.ruc.edu.cn
 5. Хятадын улс төрийн их сургууль / http://www.cupl.edu.cn
 6. Бээжин Холбооны их сургууль / http://www.bupt.edu.cn
 7. Бээжин Багшийн их сургууль / http://www.bnu.edu.cn
 8. Бээжин Байгалийн ухааны сургууль / http://www.bit.edu.cn
 9. Бээжин гадаад хэлний сургууль / http://www.bfsu.edu.cn
 10. Бээжин Зам харилцааны их сургууль) http://www.njtu.edu.cn
 11. Хятад улсын Анагаах ухааны их сургууль / http://www.imicams.ac.edu.cn
 12. Бээжин Эдийн засгийн их сургууль / http://www.cufe.edu.cn
 13. Бээжин Гадаад харилцааныих сургууль / http://www.uibe.edu.cn
 14. Бээжин Анагаах ухааны их сургууль / http://www.bjmu.edu.cn<
 15. Хятад улсын Газар зүйн их сургууль / http://www.cugb.edu.cn
 16. Бээжин Шинжлэх ухаан техник мэргэжлийн их сургууль / http://www.ustb.edu.cn
 17. Бээжин Цахилгааны их сургууль / http://www.ncepubj.edu.cn
 18. Үндэсний их сургууль / http://www.cun.edu.cn
 19. Бээжин Багшийн их сургууль / http://www.cnu.edu.cn
 20. Бээжин Газар тариалангийн их сургууль / http://www.cau.edu.cn
 21. Бээжин Ой шугуйн их сургууль / http://www.bjfu.ac.edu.cn
 22. Хятад улсын тариалангийн их сургууль / http://www.cau.edu.cn
 23. Бээжин Хэл шинжлэлийн их сургууль / http://www.blcu.edu.cn
 24. Бээжин Ази арилжааны их сургууль / http://www.cueb.edu.cn
 25. Бээжин Уул уурхайн их сургууль / http://www.cumtb.edu.cn
 26. Бээжин Аж үйлдвэрийн их сургууль / http://www.ncut.edu.cn
 27. Бээжин Газрын тосны их сургууль / http://www.bjpeu.edu.cn
 28. Бээжин Химийн аж үйлдвэрийн их сургууль / http://www.buct.edu.cn
 29. Бээжин Нягтлан бодох Бүртгэлийн их сургууль / http://www.btbu.edu.cn
 30. Бээжин Анагаах ухааны их сургууль / http://www.bjucmp.edu.cn
 31. Хятадын Цагдаагийн их сургууль / http://www.cppsu.edu.cn
 32. Бээжин Анагаах ухааны их сургууль / http://www.cpums.edu.cn
 33. Бээжин Аж үйлдвэрийн их сургууль / http://www.bjpu.edu.cn
 34. Бээжин Хотын дээд сургууль / http://www.hdu.edu.cn
 35. Бээжин Залуучуудын улс төрийн дээд сургууль / http://www.cyu.edu.cn
 36. Бээжин Гадаад харилцааны дээд сургууль / http://www.fac.edu.cn
 37. Бээжин Сурталчилгааны дээд сургууль / http://www.biti.edu.cn
 38. Бээжин Кино урлагын дээд сургууль / http://www.bfa.edu.cn
 39. Бээжин Радио телевизийн дээд сургууль / http://www.bbi.edu.cn
 40. Бээжин Соёл урлагын дээд сургууль / http://www.chntheatre.edu.cn
 41. Бээжин Төмөрлөгийн дээд сургууль / http://www.sgit.edu.cn
 42. Бээжин Материал аж үйлдвэрийн дээд сургууль / http://www.mti.edu.cn
 43. Бээжин Хэвлэлийн их сургууль / http://www.bigc.edu.cn
 44. Бээжин Газрын тосны их сургууль / http://www.bipt.edu.cn
 45. Бээжин Холбооны их сургуулийн харъяа Нийгмийн ухааны дээд сургууль / http://www.ygi.edu.cn
 46. Бүх Хятадын аспирантурын цол хамгаалах сургууль / http://www.gscass.edu.cn
 47. Хятад улсын Хамгаалалтын шинжлэх ухааны дээд сургууль / http://www.zfy.edu.cn
 48. Бээжин Дизайнерийн дээд сургууль / http://www.bict.edu.cn

Reply
 • Titus

 • 26 December 2021 04:05
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^