ЭРЭЭН ХОТЫН МОНГОЛ ХЯТАД ЭМНЭЛЭГ

 ЭРЭЭН ХОТЫН МОНГОЛ ХЯТАД ЭМНЭЛЭГ
Танилцуулга 

Эрээн хотын Монгол Хятад эмнэлэг нь ӨМӨЗО-ны Эрүүл мэндийн танхим, ӨвөрМонголын эмнэлгийн дээд сургууль, хотын засгийн газрын бүх салбарын дэмжлэгтэйгээр 2011 оны 10-р сараас үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.

Монгол Хятад эмнэлэг нь Монгол анагаах ба Хятад анагаах ухаанаар эмчлэхээр голлож, мөн үндэсний онцлог бүхий уламжлалт эмчилгээ хийнэ.

Мөн хилийн боомтын ард түмэнд нэн сайн эмчилгээний үйлчилгээ хангахад тус дөхөм үзүүлнэ.

 

 Бүтэц

Монгол Хятад эмнэлэг дотроо 60 өвчтөний ортой бөгөөд 8 Монгол эмч, Монгол Хятад хоёр хэл нэвтэрдэг 5 сувилагчтай.

 Хаяг  
ЭРЭЭН ХОТЫН МОНГОЛ ХЯТАД ЭМНЭЛЭГЭРЭЭН ХОТЫН МОНГОЛ ХЯТАД ЭМНЭЛЭГЭРЭЭН ХОТЫН МОНГОЛ ХЯТАД ЭМНЭЛЭГЭРЭЭН ХОТЫН МОНГОЛ ХЯТАД ЭМНЭЛЭГ