ЛУН ЧӨН ЖИА РИ ЖИНХЭНЭ МОНГОЛ ХООЛНЫ РЕСТОРАН

 ЛУН ЧӨН ЖИА РИ ЖИНХЭНЭ МОНГОЛ ХООЛНЫ РЕСТОРАН
 Танилцуулга  
 Хаяг  Эрээн хотын 1-р дунд сургуулийн эсрэг талд