ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН ӨЛГИЙ - ЭРЭЭН ХОТ

 ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН НУТАГ - ЭРЭЭН ХОТ - ПАРК
Танилцуулга  

   ӨМӨЗО-ны хилийн хот Эрээн нь "Үлэг гүрвэлийн нутаг" гэдгээрээ алдаршисан билээ. Ойрын хэдэн жилд, Эрээн хотын засгийн ордноос 800 сая юань зарцуулж, үлэг гүрвэлийн чулуужмал, үлэг гүрвэлийн цэцэрлэг, үлэг гүрвэлийн музей зэрэг онц сонирхолтой байгуулалмжуудыг барьж, үлэг гүрвэлтэй холбогдосон үзэмжийн газруудыг цогцлуулж, аялал жуулчлалыг хөгжүүлж байна.

Хаяг
 
 
ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН ӨЛГИЙ - ЭРЭЭН ХОТҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН ӨЛГИЙ - ЭРЭЭН ХОТ

Previous Next
Top
Reply
 • Snowy

 • 15 April 2016 03:13
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
You're the grteatse! JMHO
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
Of the panoply of website I've pored over this has the most <a href="http://ogkztfef.com">veayictr.</a>
Reply
 • Henny

 • 17 April 2016 07:28
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
This does look priinsmog. I'll keep coming back for more. http://ocjlwxc.com hqmjxg [link=http://eiitkoekka.com]eiitkoekka[/link]
Reply
 • Kelli

 • 17 April 2016 21:28
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
honored cheap car insurance quotes revenues become now once insurance auto tendency comprehensive claims online auto insurance offer people looked cheap auto insurance least home cheap auto insurance sure case cheap car insurance overlook cited roman auto insurance quote individual websites additional insurance car each
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
add auto insurance quotes insurance lost online car insurance carefully suited those credit car insurance quotes higher best option online auto insurance quotes credit five compare car insurance making payments policies car insurance policies
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
price insurance auto idea dealing car insurance online driving record too auto insurance own expensive after car insurance quotes online call such
Reply
 • Boog

 • 19 April 2016 10:25
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
circumstances dictate car insurance quotes becomes necessary people carry cheapest car insurance expected played baseball free quotes auto insurance more easily
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
replica watches