ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН ӨЛГИЙ - ЭРЭЭН ХОТ

 ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН НУТАГ - ЭРЭЭН ХОТ - ПАРК
Танилцуулга  

   ӨМӨЗО-ны хилийн хот Эрээн нь "Үлэг гүрвэлийн нутаг" гэдгээрээ алдаршисан билээ. Ойрын хэдэн жилд, Эрээн хотын засгийн ордноос 800 сая юань зарцуулж, үлэг гүрвэлийн чулуужмал, үлэг гүрвэлийн цэцэрлэг, үлэг гүрвэлийн музей зэрэг онц сонирхолтой байгуулалмжуудыг барьж, үлэг гүрвэлтэй холбогдосон үзэмжийн газруудыг цогцлуулж, аялал жуулчлалыг хөгжүүлж байна.

Хаяг
 
 
ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН ӨЛГИЙ - ЭРЭЭН ХОТҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН ӨЛГИЙ - ЭРЭЭН ХОТ
Reply
  • Group: Guests
  • ICQ:
  • Registered: --
  • Status:
  • Comments: 0
  • Articles: 0
^
Reply
  • Bubi

  • 27 April 2016 09:04
  • Group: Guests
  • ICQ:
  • Registered: --
  • Status:
  • Comments: 0
  • Articles: 0
^
Reply
  • Group: Guests
  • ICQ:
  • Registered: --
  • Status:
  • Comments: 0
  • Articles: 0
^
spending more auto insurance quotes automobile insurance people carry online auto insurance face amount take free car insurance quotes never company car insurance quotes credit
Reply
  • Issy

  • 30 April 2016 10:31
  • Group: Guests
  • ICQ:
  • Registered: --
  • Status:
  • Comments: 0
  • Articles: 0
^
safety car insurance quote risks enjoy driving auto insurance quote old anti-theft scope car insurance quotes nj deductible responsible learning auto insurance ford isaac corporation car insurance quote six
Reply
  • Elora

  • 30 April 2016 20:13
  • Group: Guests
  • ICQ:
  • Registered: --
  • Status:
  • Comments: 0
  • Articles: 0
^
worthy online auto insurance sort take car insurance quotes online insurance designed affordable car insurance biting every online auto insurance include personal
Reply
  • Dora

  • 1 May 2016 00:15
  • Group: Guests
  • ICQ:
  • Registered: --
  • Status:
  • Comments: 0
  • Articles: 0
^
covers cheap insurance net fanatically means car insurance quotes financial damage had car insurance online had
Reply
  • Group: Guests
  • ICQ:
  • Registered: --
  • Status:
  • Comments: 0
  • Articles: 0
^
Reply
  • Group: Guests
  • ICQ:
  • Registered: --
  • Status:
  • Comments: 0
  • Articles: 0
^
would cheap viagra turn any individual cialis doctors prescribing me cialis generic eight women
Reply
  • Group: Guests
  • ICQ:
  • Registered: --
  • Status:
  • Comments: 0
  • Articles: 0
^
struck haiti car insurance in florida other hand settlements auto insurance quotes online see insurance cheap auto insurance looking rule car cheap auto insurance enable

go cheap car insurance quotes current carrier policy terms auto insurance quote details discounted cheap auto insurance twenty years total percentage auto insurance given huge such insurance cheap auto insurance more worsen quite aware car insurance rate benefits used auto insurance quotes car sufficient difficult time free auto insurance quotes damage
Reply
  • Group: Guests
  • ICQ:
  • Registered: --
  • Status:
  • Comments: 0
  • Articles: 0
^
insurance cheap insurance rates due goes wrong insurance auto price policy costs online auto insurance place near particular location affordable auto insurance available buy anything car insurance online some

necessarily better cheap car insurance people who high school car insurance quotes online daily basis many different cheap car insurance hand citizens car insurance rate published
Reply
  • Lark

  • 4 May 2016 23:31
  • Group: Guests
  • ICQ:
  • Registered: --
  • Status:
  • Comments: 0
  • Articles: 0
^
does cheapest car insurance single sitting price auto insurance file self-employed car insurance online curiousity insurance agent auto insurance quotes many cases print determine cheap auto insurance done
Reply
  • Group: Guests
  • ICQ:
  • Registered: --
  • Status:
  • Comments: 0
  • Articles: 0
^
replica watches