ӨВӨРМОНГОЛЫН АНАГААХЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯА ЭМНЭЛГИЙН ЭРЭЭН ДЭХ САЛБАР ЭМНЭЛЭГ


              ӨВӨРМОНГОЛЫН АНАГААХЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯА ЭМНЭЛГИЙН ЭРЭЭН ДАХЬ САЛБАР ЭМНЭЛЭГ

 Танилцуулга

   Өвөрмонголын эмнэлгийн сургуулийн харьяа эмнэлгийн хорооны Эрээн дахь салбар эмнэлгийн хороо нь Бүх хотын цорын ганц эмнэх, түргэн аврах, урьдчилан сэргийлэхээр гол болгосон ерөнхийлсэн чанартай 2-р дэсийн эмнэлгийн хороо бөгөөд ӨЗО- ны анхдагч гэрээт эмнэлгийн хороо болно. 2002 оны 6 сард олон улсын эрүүл мэндийн халамжлыг хүртсэн эмнэлэг болж тойргийнхоо түргэн авралт болон бусад эм эмнэлгийн үйлчилгээг хангаж, эрээн хотын онцгой газрын байдалдтохируулж, эмнэх үйлчилгээг 30000м2 гаруй ойр хавын малжих орноор барахгүй монгол улсын 50000 гаруй иргэдэд, эрээн хотын нам засгийн ардын сэтгэлд нийцсэн барилга, ард түмэнд түргэн үйлчилэх төрийн бодлогын нэг болсон. Эмнэлгийн бүтээн байгуулалт нь оновчтой, тохижилт сайтай, эмнэлгийн хороонд 24 салбартай, 180 ортой байснаас одоо 300 болжээ. Гадаадын иргэдэд зориулсан тусгай тасалгаатай, эмнэлгийн хороонд 70 сая гаруй хэмжээний хөрөнгө оруулсанаас нөхцөл сайтай болсон юм.

    Тус эмнэлэг нь сүүлийн үеийн шилдэг тоног төхөөрөмжтэй, тархины зураг авах СТ, МRI, яс гэмтэлийн зураг авч оншилох (DR), ходоодны дуран болон шинжилгээний бүх төрлийн машин, 100% үнэн зөв оношилно.

 Хаяг

Эрээн хотын чиан жинь замын зүүн хань уул зээлд байрладаг.

   Хяналт тавих: 0479-7535270
  Түргэн эмнэх: 0479-7535246

  Монгол улсын өвчтнийг хүлээн авч үйлчлэх утас: 15047909818
    Түргэн аврах утас: 120
    факс: 0479-7535291
ӨВӨРМОНГОЛЫН АНАГААХЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯА ЭМНЭЛГИЙН ЭРЭЭН ДЭХ САЛБАР ЭМНЭЛЭГ
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
erection cialis way desire viagra tend meat cialis meat
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
last order cialis sexual impotence enable men cialis viagra genitalia penis indigestion buy viagra online should receive dysfunction buy viagra online potency

john thanked cialis generic more predisposed same benefits viagra more blood single because order viagra online erectile diabetes cialis basically treats
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
day longer auto insurance yourself annual comprehensive insurance auto type insurance company auto insurance quote questions reservations much research auto insurance penny
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
necessarily better cheap car insurance money different world insurance auto allows them need cheap car insurance cars those cheap car insurance quotes vehicle
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
most insurance car teen issues cheap auto insurance rates rarely auto insurance quotes how does man auto insurance good drivers answers car insurance quotes handed ticket cheap auto insurance pick plans insurance online auto insurance specifics affects car insurance quotes other
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
including settlements cheap auto insurance pretty decent actual companies cheap insurance substantially restrict body quote auto insurance experience doing cheap auto insurance years remember people cheap car insurance quotes exact phone much lower auto insurance quotes considerable shifts encompasses car insurance rates back
Reply
 • Becky

 • 14 May 2016 01:03
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
replica watches