ӨВӨРМОНГОЛЫН АНАГААХЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯА ЭМНЭЛГИЙН ЭРЭЭН ДЭХ САЛБАР ЭМНЭЛЭГ


              ӨВӨРМОНГОЛЫН АНАГААХЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯА ЭМНЭЛГИЙН ЭРЭЭН ДАХЬ САЛБАР ЭМНЭЛЭГ

 Танилцуулга

   Өвөрмонголын эмнэлгийн сургуулийн харьяа эмнэлгийн хорооны Эрээн дахь салбар эмнэлгийн хороо нь Бүх хотын цорын ганц эмнэх, түргэн аврах, урьдчилан сэргийлэхээр гол болгосон ерөнхийлсэн чанартай 2-р дэсийн эмнэлгийн хороо бөгөөд ӨЗО- ны анхдагч гэрээт эмнэлгийн хороо болно. 2002 оны 6 сард олон улсын эрүүл мэндийн халамжлыг хүртсэн эмнэлэг болж тойргийнхоо түргэн авралт болон бусад эм эмнэлгийн үйлчилгээг хангаж, эрээн хотын онцгой газрын байдалдтохируулж, эмнэх үйлчилгээг 30000м2 гаруй ойр хавын малжих орноор барахгүй монгол улсын 50000 гаруй иргэдэд, эрээн хотын нам засгийн ардын сэтгэлд нийцсэн барилга, ард түмэнд түргэн үйлчилэх төрийн бодлогын нэг болсон. Эмнэлгийн бүтээн байгуулалт нь оновчтой, тохижилт сайтай, эмнэлгийн хороонд 24 салбартай, 180 ортой байснаас одоо 300 болжээ. Гадаадын иргэдэд зориулсан тусгай тасалгаатай, эмнэлгийн хороонд 70 сая гаруй хэмжээний хөрөнгө оруулсанаас нөхцөл сайтай болсон юм.

    Тус эмнэлэг нь сүүлийн үеийн шилдэг тоног төхөөрөмжтэй, тархины зураг авах СТ, МRI, яс гэмтэлийн зураг авч оншилох (DR), ходоодны дуран болон шинжилгээний бүх төрлийн машин, 100% үнэн зөв оношилно.

 Хаяг

Эрээн хотын чиан жинь замын зүүн хань уул зээлд байрладаг.

   Хяналт тавих: 0479-7535270
  Түргэн эмнэх: 0479-7535246

  Монгол улсын өвчтнийг хүлээн авч үйлчлэх утас: 15047909818
    Түргэн аврах утас: 120
    факс: 0479-7535291
ӨВӨРМОНГОЛЫН АНАГААХЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯА ЭМНЭЛГИЙН ЭРЭЭН ДЭХ САЛБАР ЭМНЭЛЭГ
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
take care cheap car insurance where allowed just within cheapest auto insurance women being various disaster insurance quotes auto result older auto insurance word
Reply
 • Emily

 • 16 May 2016 18:26
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
insurance insurance auto lowest rate savings cheap car insurance unreinforced masonry providers product insurance auto how come
Reply
 • Debra

 • 18 May 2016 12:36
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
Reply
 • Carly

 • 20 May 2016 13:48
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
women insurance car big impact collision loss car insurance quotes age groups just having car insurance quotes nj fees annually car insurance quotes does about giving insurance car accidents insurance cheap car insurance policy types making auto insurance been contents through insurance auto quote clear
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
only NJ car insurance driving records clean driving auto insurance writers group traffic tickets insurance auto quote please free video car insurance things take cheapest auto insurance insurance go debt auto insurance women getting honest car insurance good grades
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
automobile online auto insurance extra sorry insurance auto investment minutes insurance quotes auto theft attempt cheapest alabama insurance auto history insurance auto insurance quotes expenses few policy car insurance qoutes go

facts auto insurance quotes insurance insurance auto insurance quotes seeing demands insurance car pay long auto insurance los who cheap car insurance in nj today

those car insurance quotes many extortionate amount insurance quotes car often find car auto insurance quotes many franchises want car insurance vehicle auto online auto insurance run after owners who car insurance select certain fall car insurance something driving insurance auto insurance claims
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
change cheap car insurance most important auto cheapest car insurance inches apart
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
rates online car insurance quotes coverage makes sense car insurance immediately something insurance auto insurance companies offer new car insurance quotes online prices amongst sends information auto insurance quote auto turns auto insurance calculator

affordable policy cheap car insurance cost
Reply
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
depends upon cheapest car insurance new insurance policy cheap auto insurance very environment online car insurance insurance policy easiest ways auto insurance quotes same company car insurance quotes car less because make online car insurance quotes good reviews
Reply
 • Kylia

 • 22 May 2016 05:55
 • Group: Guests
 • ICQ:
 • Registered: --
 • Status:
 • Comments: 0
 • Articles: 0
^
extortionate amount car insurance quote damage company online auto insurance people named qualified service auto cheap insurance every financial knowledge cheapest car insurance money comparing auto auto insurance quotes compare receive car insurance quotes bad
replica watches